Select Page

O mnie

Joanna Chrzastowska, MSc, Dip. Couns.

Jestem Dyplomowanym Counsellorem ze specjalizacją w analizie transakcyjnej. Prowadzę terapię indywidualną młodzieży i dorosłych, jak również terapię par.

W swej pracy, poza analizą tranzakcyjną, stosuję także elementy CBT, Mindfulness, terapii egzystencjalnej i gestalt. Staram sie dostosowywać swój styl pracy do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Zanim podjęłam studia w dziedzinie psychoterapii, uzyskałam tytuł Magistra Nauk Ścisłych nadanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czteroletnie studia psychoterapeutyczne ukończyłam z tytułem Dip. Couns. (Diploma in Counselling) nadanym przez The Link Centre; Sussex.

Poza prywatną praktyką, od 2011 roku wspieram jako wolontariuszka młodzież i osoby dorosłe zgłaszające się do organizacji charytatywnych oferujących pomoc psychologiczną w Londynie.

Na przełomie lat zdobyłam doświadczenie w pracy w zakresie szeroko pojętej pomocy psychologicznej, miedzy innymi w wspieraniu ludzi doświadczających stratę i żałobę, depresję, stany lękowe i ataki paniki, problemy z samoakceptacją, problemy z gniewem, jak również w pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym.

Jestem członkiem organizacji BACP (Brytyjskie Towarzystwo Poradnictwa i Psychoterapii) czyli Brytyjskiej organizacji zrzeszającej praktyków zawodu counsellora i terapeuty w Wielkiej Brytanii oraz UKATA (UK Association for Transactional Analysis)- Brytyjskiej organizacji zrzeszającej praktyków analizy tranzakcyjnej.

W kontakcie z klientem stosuję się do zasad zawartych w kodzie etycznym BACP i UKATA zwracając szczególną uwagę na zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa i dyskrecji.

Uczęszczam na regularne spotkania superwizji i na bieżąco wzbogacam swoją wiedzę profesjonalną.

Moja praktyka doradcza objęta jest stosownym ubezpieczeniem od odpowiedzialności zawodowej.

Moja filozofia

Codziennie budujemy swoją rzeczywistość, jednak nie zawsze robimy to w pełni świadomie. Wielu z nas biegnie przez życie koncentrując sie głównie na działaniu, poświęcając niewiele uwagi na motywacje, które tymi działaniami sterują. W ten sposób budujemy nasze związki, przyjaźnie, karierę i czas wolny.

Często potencjał, który w nas tkwi hamowany jest przez powtarzające sie, często nieświadome wzorce zachowań, wyuczone w dzieciństwie, bądź nakazy i schematy narzucone przez otoczenie. Wierzę, ze wszyscy mamy możliwość, by wieść dobre życie.

Moją pasją jest wspieranie ludzi w ich rozwoju osobistemu, który to pozwala na bardziej świadome życie i doświadczanie go w zgodzie z indywidualnym i potrzebami i zasobami, w poczuciu wolności i w harmonii z samą/samym sobą, podczas stawiania czoła codziennym wyzwaniom.

Kwalifikacje

Diploma in Couselling
Contractual Psychotherapy trainee
MSc in Life Sciences

Member of:
BACP (Cert. No: 236487)
UKATA
National Counselling Society

Fully insured and CRB checked.
Data Protection Registered.

 “Nothing can dim the light which shines from within”

~ Maya Angelou ~