Select Page

Psychoterapia

Na czym polega terapia i czego mogę się spodziewać?

Terapia polega na współpracy terapeuty z klientem – to swego rodzaju podróż w głąb siebie samego, która ma na celu lepsze poznanie siebie. Terapeuta to ktoś na kształt przewodnika, który towarzyszy klientowi w tej podróży.

Terapia która wymaga pewnej gotowości i zaangażowania. Psychoterapeuta wspiera, dostarcza niezbędnych informacji i narzędzi, stwarza optymalne warunki, ale nie może wykonać pracy za klienta. Proces osobistej przemiany będzie udany tylko, jeśli będziesz prawdziwie oddany tej sprawie.

W czasie naszej pierwszej sesji konsultacyjnej powiem Ci o sposobie w jaki pracuję, jak również o zasadach poufności. Pierwsze spotkanie służy temu, abyśmy sie poznali, bym lepiej zrozumiała z czym obecnie się borykasz i jakie są Twoje potrzeby i oczekiwania, i abyśmy wspólnie zadecydowali czy jestem dla Ciebie właściwym terapeutą. Nie jesteś przy tym zobowiązany/a, by kontynuować terapię po tym pierwszym spotkaniu. Jeśli zdecydujemy się razem pracować, proces terapii przejdzie przez rożne etapy w zależności od tego jakie są Twoje potrzeby i jaki cel chcesz osiągnąć.

Możesz zakończyć terapię, kiedy poczujesz, że jesteś na to gotów/gotowa. Zachęcam jednak byśmy przeznaczyli kilka sesji na zakończenie naszej współpracy, tak abyśmy mieli szansę podsumować, co wspólnie osiągnęliśmy w terapii, jak również przyjrzeć się, czym dla Ciebie jest i co symbolizuje zakończenie pewnego etapu.

W jakich sytuacjach ludzie najczęściej decydują się na terapię?

Ludzie decydują się podjąć terapię z wielu rożnych powodów; najczęściej wtedy, kiedy odczuwają dyskomfort, gdy coś ich męczy, kiedy brakuje im życiowej radości, satysfakcji z samych siebie, swoich relacji z innymi ludźmi, kiedy zdarza im się popełniać wciąż na nowo te same błędy, męczy poczucie osamotnienie czy niezrozumienia.

Osoby, które doświadczyły bolesnych lub stresowych sytuacji; takich jak: żałoba, rozpad związku kryzys życiowy, bolesne doświadczenia w dzieciństwie, przychodzą, gdyż czują, że będzie im potrzebna pomoc z zewnątrz w zmierzeniu się z zaistniałą sytuacją i zadecydowaniu, co dalej.

Inni poszukują pomocy w radzeniu sobie z pewnymi specyficznymi problemami natury emocjonalnej lub powtarzającymi się wzorcami i rytuałami zachowań, które chcieliby zmienić; takie jak: depresja, stany lękowe, natrętne myśli, problemy z utrzymaniem bliższej relacji z ludźmi, i inne.

Jednak jednym z najczęstszych powodów, dla których ludzie decydują się na konsultację terapeutyczną, to poczucie braku zadowolenia z własnego życia, chęć odkrycia swojej autentycznej drogi, prowadzenie życia świadomego i doświadczanie go w zgodzie z indywidualnymi potrzebami i w poczuciu harmonii z samą/samym sobą.

Problemy i trudności, w których pomagam:
 • Stres, życiowe zmiany, problemy w pracy
 • Żałoba, utrata bliskiej osoby, smutek
 • Poczucie odizolowania, tęsknota za domem, samotność
 • Przemoc (emocjonalna, fizyczna, seksualna)
 • trauma, traumatyczne doświadczenia
 • Stany i zaburzenia lękowe, napady paniki, stres pourazowy
 • Niskie poczucie własnej wartości, problem z samoakceptacją
 • Problemy w związku, problemy rodzinne
 • Poczucie braku sensu życia
 • Przygnębienie, depresja, myśli samobójcze
 • Samookaleczanie
 • Problemy ze złością/gniewem, i inne
“There is a voice that doesn’t use words.
Listen.”

~ Rumi ~