Select Page

ŻYĆ W ZGODZIE ZE SOBĄ

Witam i serdecznie zapraszam na cykl Warsztatów Rowoju Osobistego w Ealing Broadway

Na warsztatach przyjrzysz się relacji z najważniejszą osobą w Twoim życiu – z samą/samym sobą.

10 spotkań a każde spotkanie poświęcone będzie innemu zagadnieniu.

Celem zajęć będzie zrozumienie zjawisk, które moją wpływ na Twój aktualny rozwój i na Twoje relacje z samym sobą i z innymi, oraz nabycie umiejętności uwalniania sie od tego, co Cię obecnie ogranicza i wzmacnianie tego co Ci służy.

Będzie to czas nawiązania ze sobą dobrej relacji, wzmacniania poczucia własnej wartości i bycia dla siebie dobrym!

Zajęcia prowadzone są w grupie 10 osobowej – jest to zamknięta grupa dyskusyjno-interaktywna, rządzona zasadami wspólnie ustalonymi z uczestnikami i osadzona w solidnej ramie etycznych zasad. 

Każde spotkanie składać sie będzie z części wykładowo-dyskusyjnej i warsztatowej. Będziesz mógł/mogła czynnie uczestniczyć w warsztatach zadając pytania i wymieniając sie swoimi przemyśleniami z prowadząca i pozostałymi Uczestnikami.

 

Termin rozpoczęcia: 25 października 2018

czwartki 19:00 – 21:00

Koszt 10 warsztatów:

£30 za każdy warsztat przy płatności jednorazowej, lub

£270 przy płatności z góry za cały cykl zajęć (jedno spotkanie gratis).

Uwaga -> cena promocyjna obowiązuje do 10 października 2018. 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie emailem lub telefonicznie (07928447130) i dokonanie przedpłaty w wysokości £50.


Uczestnicząc w warsztatach będzisz miał/miała okazję:

~ Przyjrzeć się swoim trudnościom w aktualnym życiu i znaleźć ich źródło w przeszłości, by lepiej rozumieć aktualne ograniczenia i uczyć sie jak sie od nich uwalniać,
~ Przyjrzeć się zakorzenionym, powtarzającym się wzorcom zachowań i przekonań, które wpływają na Twój aktualny rozwój i na Twoje relacje z innymi i z samą/samym sobą,
~ Zrozumieć, co ułatwia a co utrudnia bliskość i przyjrzeć się swoim tendencjom w budowaniu lub unikaniu bliskości,
~ Głębiej rozumieć siebie: swoje emocje, potrzeby, wartości, motywy zachowania, sposób myślenia o sobie, innych i o świecie, tak aby móc podejmować bardziej świadome i autentyczne wybory tu i teraz,
~ Pogłębić świadomość swoich mocnych stron i wewnętrznych zasobów,
~ Uczyć się uwalniać napięcie i nieuzasadnione poczucie zagrożenia.


Terminy spotkań:

~ 25.10.18
~ 08.11.18
~ 15.11.18
~ 22.11.18
~ 29.11.18
~ 06.12.18
~ 13.12.18
~ 10.01.19
~ 17.01.19
~ 24.01.19

Rozumiem, że w sytuacjach wyjątkowych uczestnictwo we wszystkich zajęciach nie będzie możliwe. Z uwagi na to, że celem grupy jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do eksploracji swoich emocji, myśli i zachowań, nieobecność na więcej niż jednym spotkaniu jest niewskazane.


Zajęcia prowadzi: Joanna Chrzastowska; wykwalifikowany terapeuta / doradca psychologiczny / coach.
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i 4 letniego podyplomowego studium, gdzie ukończyła studia z zakresu poradnictwa psychologicznego i psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej.

Jej pasją jest wspieranie innych w odkrywaniu swojej autentycznej drogi – prowadzeniu świadomego życie i doświadczaniu go w zgodzie z indywidualnymi potrzebami i zasobami, w poczuciu wolności i w harmonii z samą/samym sobą.

Analiza Transakcyjna to teoria osobowości i koncepcja stosunków międzyludzkich, służąca rozwojowi osobistemu. AT koncentruje się na analizowaniu i zmianie powtarzających się, ograniczających wzorców zachowań i przekonań i na budowaniu dobrej relacji z samym sobą i z innymi ludzmi.

DO KOGO SKIEROWANE SĄ TE WARSZTATY

WARSZTATY DDA LONDYN

Warsztaty skierowane są do osób pragnących podnieść jakość swojego życia i zaangażować sie w proces budowania silnej i dobrej relacji z samym sobą.

Udział w spotkaniach może być szczególnie pomocny dla osób wychowanych w rodzinach z problemem uzależnień lub w rodzinach, w których istniały innego rodzaju trudności.

Jeśli znajome jest Ci określenie DDA lub DDD, możesz rozważyć tę formę pracy nad sobą.

Formularz kontaktowy

6 + 5 =

Miejsce: Overton House, 74, Castlebar Road, W5 2DD Ealing Broadway
Dojazd: stacja Ealing Broadway (od stacji 7-10 minut piechotą, jest kilka miejsc parkingowych)